Stanowiska rozładunku i załadunku BIG BAG

Wykonujemy stanowiska do rozładunku i załadunku worków typu: BIG BAG.

Wersja standardowa:

  • Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali węglowej TYP: St3, zabezpieczona farbą alkidową
  • Stożek rozładunku, wyposażony w klapę rewizyjną oraz króciec do odpylania
  • Rama podwieszająca BIG BAG, służąca do podnoszenia worków za pomocą wózka widłowego

Stanowisko_rozladunku_BIG_BAG

 

Wersja opcjonalna:

  • Konstrukcja wsporcza z regulowaną wysokością zawieszania worka, ręczna lub pneumatyczna
  • Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali kwasoodpornej lub zabezpieczona farbą chemo-utwardzalną
  • System wspomagający rozładunek, stosowany przy materiałach o trudnej charakterystyce przesypowej
  • Stożek rozładunku wyposażony w uszczelkę membranową stosowany przy materiałach pylistych
  • Załadunek worka za pomocą wciągnika, elektrycznego lub pneumtycznego
  • Podesty obsługowe ze schodami