Stanowiska do rozworkowywania

Worków papierowych

Rozworkowywacze przeznaczone do opróżniania worków papierowych wyposażone są standardowo w odpylacze zapobiegajace nadmiernemu zapyleniu stanowiska pracy.

Wykonujemy rozworkowywacze ze stali węglowej, nierdzewnej i kwasoodpornej.

Opróżnienie rozworkowywacza odbywa się grawitacynie, przenośnikiem ślimakowym, taśmowym lub podawaczem pneumatycznym.

Worków BIG-BAG

Rozworkowywacze przeznaczone do opróżniania worków BIG BAG o różnych pojemnościach. W skład rozworkowywacza wchodzi m.in.: konstrukcja do zawieszenia worka, z możliwością pneumatycznego podnoszenia i opuszczania worka, talerz, na którym spoczywa worek, wziernik do rozwiązaywania i zawiązaywania wysypu z worka. Wykonujemy rozworkowywacze z pneumatycznym układem zamykania wysypu z worka w przypadku dozowania różnych materiałów z kilku worków BIG BAG.

Opróżnienie rozworkowywacza odbywa się grawitacynie, przenośnikiem ślimakowym, taśmowym lub podawaczem pneumatycznym.