Przesiewacze

Każdy przesiewacz dostosowany jest do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Parametry naszych przesiewaczy: wielkości oczek siatki, liczba pokładów,wydajność są uzależnione od rodzaju przesiewanego materiału, frakcji jakie Klient chce uzyskać oraz żądanej wydajności.

Wykonujemy następujące rodzaje przesiewaczy:

- Jedno- i dwu- pokładowe

- Rewersyjne

- Wibracyjne