Odpylacze i filtry

Produkujemy odpylacze na silosy, z wkładem tkaninowym, z pneumtayczną regeneracją wkładów filltracyjnych.

Wykonujemy także odpylacze i filtry wraz z instalacjami odpylającymi do linii technologicznych oraz urządzeń pakujących.

Wszystkie nasze urządzenia spełniają obowiązujące przepisy ochrony środowiska.

Odpylacze workowe z automatyczną regeneracją wkladu filtracyjnego

Odpylacz jest przeznaczony  do oczyszczania powietrza z pyłów suchych i sypkich. Stosuje się go do urządzeń przy których wymagane jest odpylenie powietrza ze względu na dużą zawartość pyłów powstałych w procesie produkcyjnym. Produkowany jest w wersji z samoczynnym obiegiem powietrza oraz w wersji z wymuszonym obiegiem powietrza.
Odpylacz może być stosowany w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, materiałów drogowych i budowlanych, chemicznym, w kotłowniach, instalacjach odsiarczania, odpylania perlitu, itp.
 

Odpylacze cyklonowe

Cyklon jest przeznaczony do częściowego oczyszczania powietrza jak również do odzyskiwania dobrej jakości surowca oraz odciążenia filtrów od znacznej ilości pyłów. Stosuje się go do urządzeń przy których wymagane jest oczyszczenie powietrza ze względu na dużą zawartość pyłów powstałych w procesie produkcyjnym. Produkowany jest w wersji z wymuszonym obiegiem powietrza.
Cyklon może być stosowany w przemyśle cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, materiałów drogowych i budowlanych, chemicznym, w kotłowniach, instalacjach odsiarczania, oczyszczania perlitu, itp.